Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Ra – The Spiritual Path
Ra – The Spiritual Path

Ra – The Spiritual PathRa - The Spiritual PathRa - The Spiritual Path

Directed byRegieDerhêner

Devrim Tekinoglu

TurkeyTürkeiTirkiye, 2023

Running timeLaufzeitDema bezê

56'

"Ra (The Spiritual Path)" is a documentary exploring Dersim Alevism, a unique belief system rooted in Anatolia. It emphasizes the deep connection between nature and humanity, shaped by geographical hardships. The worship calendar, centered around Gağan, Xızır, and Hawtemal months, reflects this perspective.
The documentary highlights the significance of "Cem ceremonies" in fostering social bonds and maintaining the community system. Spiritual guides, like "Ana, Rehber, Pir, Dede, Murşid," play crucial roles in guiding individuals and communities.

"Ra (The Spiritual Path)" ist ein Dokumentarfilm über das Dersim-Alevitentum, ein einzigartiges, in Anatolien verwurzeltes Glaubenssystem. Es betont die tiefe Verbindung zwischen Natur und Mensch, die durch geografische Härten geprägt ist. Der Gottesdienstkalender, der sich um die Monate Gağan, Xızır und Hawtemal dreht, spiegelt diese Perspektive wieder.

Îtîqata raya heqî hetê nîyadiyîşa însan o xozayî ra îtîqatî anatolya ra avirîno ra. Raya heqê Dersimî tarîx ra nat îtîqatê bînan ra îstîfade kerdayişî zor û seweta zor û zahmetîya cografyayê zede xususîyetê do xozayê. Şikînîmê vacîmê raya heqî xozayî rê qedr û qiymet dayenê cêno zerê mîyande xo. Nî xosusîyetê îtîqatî ebi çerxê sernameyê îtaqatî de yêno ramitenê. Îtîqate taqwîmê Dersîmî asmê Gaxan,Xizir û Hewtîmelî de name bîyo. Xususîyeta no îtîgatî kamîya xo cem û cematan dê bimbarekîya jîyar û dîyaran de xo eskera keno. Îtîqatê kesayîyê de “jîyarê” yê camatî de “ayînê cemî” xususîyetê xo asneno. Kesayî û cîvat, mabênê qom û cîranîyê ebi pergala cematê yeno ramitenê. Pergala camatî de aktorên ke “ocaxên bimbarekî” de cayê xususî cênê “ Ana, Pîr, Ded û Mûrşîd” o. Weşîya rozane de însan û qom îtqatê xo ravêr tîcî û asmê, dar û ber, têyyr u tûr, herdû awkê verdê yêno secde. Belgfilmê RA yê nî rozî kê hetê ra zon û zagonê Dersîmî û hetê ra tarîx û xozayî xo binê erîşê dê ro wazenîmê ke îtîqat û zagonên xoyê qedîmî rêyna bîyarîmê ber çimî.

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

ProductionProduktionÇêkerî

Dersim Araştırmaları Merkezi

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

NewsletterNewsletterNewsletter