Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Zimanê Çiya
Zimanê Çiya

Zimanê ÇiyaZimanê ÇiyaZimanê Çiya

Directed byRegieDerhêner

Lisa Çalan

, 2016

Running timeLaufzeitDema bezê

14'

Xemgin is 6 years old, he is called Pîzot out of shcool which means very naughty and he is called
Hemgin at school which means Xemgin in Turkish. He is silent at school but he is very naughty out of
school as his nickname Pîzot. Three different calleses attend in one class at his school which is a funny
system, and Xemgin doesnt know Turkish thats why troubles ocur.

Xemgin ist 6 Jahre alt, außerhalb der Schule wird er Pîzot genannt, was "sehr frech" bedeutet, und in der Schule wird er Hemgin genannt, was Xemgin auf Türkisch bedeutet. In der Schule ist er still, aber außerhalb der Schule ist er sehr frech, wie sein Spitzname Pîzot. In seiner Schule gibt es drei verschiedene Namen in einer Klasse, was ein komisches System ist, und Xemgin kann kein Türkisch, weshalb es Probleme gibt.

xemgîn kurikekî 6 salî ye ,li dervayî dibistanê jê re dibêjin PÎZOT û di dibistanê de navê wî bi tirkî
HEMGÎN e ,di dibistanê de bê denge lê li derve, gorî leqeba xwe bi rastî PÎZOT e , di dibisatan sîstemê
ya komîk de ku her sê sinif bi hevre dikevine polekê û ji ber ku Xemgîn bi zimanê tirkî nizane rastî
bûyerê dijwar tê.

NewsletterNewsletterNewsletter